Landbruksdirektoratet lyser ut 17,2 mill. kroner til klima- og miljøprosjekt

Organisasjonar, forskingsinstitutt og føretak kan innan 15. september søke Landbruksdirektoratet om støtte frå Klima- og miljøprogrammet i landbruket. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.07.2021

Programmet støttar praktisk retta kunnskapsutvikling, utgreiingar og informasjonstiltak som bidreg til å nå mål i landbrukspolitikken på fem temaområde innan klima og miljø:

  • Klimatilpassing
  • Klimagassutslepp
  • Jord
  • Naturmangfald og kulturverdiar i kulturlandskapet
  • Forureining til vatn, jord og luft

Vi oppmodar aktørarar i Rogaland til å gjere seg kjende med utlysinga og vurdere om dei har aktuelle satsingar.

Les heile utlysinga på heimesida til Landbruksdirektoratet. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.