Kompetanseplan for landbruksforvaltninga i kommunane

Her finn du kompetanseplanen for landbruksforvaltninga i kommunane for 2023.

Publisert 25.01.2023

Kompetanseplan for kommunal landbruksforvaltning for 2023 ligg som vedlegg til denne saka. Ikkje alle hendingar er lagt inn i planen enno, så følg med på endringar. Planen blir oppdatert fleire gongar i året.

Meir informasjon om mellom anna påmelding til kursa vert sendt ut som e-post eller ligg på Statsforvaltaren si heimeside under kurs og konferansar. Ta kontakt med kursansvarleg om du lurer på noko. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.