Høringssvar til NOU 2020:15 Det handler om Norge

Statsforvalteren kommer med to nye forslag til tiltak for utprøving for å styrke distriktene i høringssvar til NOU 2020:15 Det handler om Norge. Vi støtter i hovedsak utvalgets forslag til tiltak for utprøving, med unntak av begrenset førerkort for 16-åringer. Vi savner i utredningen forslag til tiltak som kan iverksettes direkte uten forsøk og at utvalget ikke går inn på de utfordringene som ligger i dagens kommunestruktur.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.04.2021

NOU 2020:15 Det handler om Norge er en utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene. Utvalget har tegnet et tydelig virkelighetsbilde av utfordringene og mulighetene i distriktene. Utredningen får oss til å løfte blikket bort fra å se på befolkningsvekst som et utviklingsmål for en kommune, til istedenfor å se på målet om å skape det gode samfunnet. Det er en god inngang og NOU 2020:15 gir et positivt mulighetsbilde av framtiden for våre distrikter.

Savner i NOU 2020:15

Vi savner at det settes fram forslag til tiltak som kan iverksettes direkte uten forsøk. Et eksempel er muligheten for nedskriving av studielån i utkantkommuner, etter modell fra Finnmark og Nord-Troms. Et annet eksempel er det å gi utdanningsinstitusjonene et klart mandat om å tilby fleksibel og desentralisert utdanning. 

Det er også et savn at NOU 2020:15 ikke går inn på de utfordringene som ligger i dagens kommunestruktur. Mange distriktskommuner har trolig et for lite befolkningsgrunnlag til å kunne være bærekraftige inn i framtiden.

Foreslår nye forslag for utprøving

Vi foreslår at kommuner med lite areal, liten befolkning og liten vekst kan få forenkle plansystemet, f.eks. ved å slå sammen planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel og/eller ved å lage områdeplan med krav til detaljplan for lite modne områder som erstatter kommuneplanens arealdel. 

I tillegg foreslår vi å se på mulighetene for å gi mikrostøtte/-finans til de som vil skape sin egen arbeidsplass i rurale områder. 

Støtter forslag med ett unntak

Utvalget legger fram i utredningen en rekke konkrete forslag til utprøving. Vi støtter i hovedsak disse forslagene, med unntak av forslaget med begrenset førerkort for 16-åringer. Vi tror dette vil ha liten effekt for bosetting i distriktene. Det er utfordringer i dag til trafikksikkerhet blant ungdom, også for de over 18 år. Det er relativt mange muligheter for 16-åringer når det gjelder transportmiddel, og mer vil komme med elektriske framkomstmidler. I landbruket kan 16-åringer ta førerkort for traktor.

Til høyre ligger hele vårt høringssvar i brevs form og lenker til informasjonside om NOU 2020:15 og høringen og til selve rapporten.  

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.