Fylkesmannen kritisk til endringar i IKS-lova

KMD føreslår å gå bort frå ordninga med at deltakarkommunane har uavgrensa ansvar for gjelda i interkommunale selskap (IKS), sidan dette kan vera i strid med EØS-avtalen. Fylkesmannen meiner det må vera avgjerande i kor stor grad selskapa opererer i ein marknad, og at det meste av verksemda i desse selskapa ikkje er marknadsretta

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.02.2015

IKS-lova bør derfor ikkje endrast for alle selskap, slik departementet føreslår.

Lenkje til høyringa på nettsidene til KMD

Høyringsuttale frå Fylkesmannen

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.