Kompetanse og tenesteutviklingstilskot

Tilskotsmidla er tildelte for 2023.

Publisert 02.05.2023

Det er stor vilje til å heve kompetansen innan omsorgstenesta i kommunane i fylket og til å prøve ut tiltak for å utvikle tenestene. Då fristen for søknad var nådd, var det kome inn søknadar på til saman 63.051.620 kroner. Statsforvaltaren i Rogaland hadde fått 26. 910.000 kroner til fordeling i fylket. Det er tildelt 23.422.508 til ulike opplæringstiltak og 10.763.181 kroner til tenesteutviklingsprosjekt. Statsforvaltaren vil følgje med på prosjekta som er i gang, og leggje til rette for erfaringsdeling på tvers av kommunar.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner