Informasjon til utenlandske leger

Statsforvalteren i Rogaland vil ikke lenger gi godkjenning til leger i utlandet som vil utstede helseerklæringer etter den gamle ordningen. Nye godkjenninger blir nå bare gitt til petroleumsleger.

Publisert 02.05.2011, Sist endret 06.10.2021

I følge forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs fra 2011 kreves det etter 01.01.2014 at legen har godkjenning som petroleumslege for å utstede helseerklæringer for arbeid offshore i Norge.

Godkjenningsordning

For å bli godkjent petroleumslege må du gjennomføre obligatorisk opplæring og bestå en eksamen. Norsk senter for maritim medisin er for øyeblikket den eneste som tilbyr slik opplæring og eksamen. Lenke til senteret finner du til høyre for denne artikkelen.

Etter gjennomført kurs og bestått eksamen, kan du søke om godkjenning fra Statsforvalteren i Rogaland. Godkjenningen som petroleumslege gjelder for 3 år om gangen. Det vil bli et register over godkjente leger på Statsforvalteren i Rogaland sin nettside. 

Godkjenning som petroleumslege omfatter ikke rett til å utstede helseerklæring for yrkesdykkere. For dykkerleger kreves særskilte kurs i tillegg til godkjenning som petroleumslege.

Resertifisering

Fagplan for obligatorisk oppdateringskurs som petroleumslege vil bli fastsatt i andre halvår 2013.

Utenlandske helseerklæringer som alternativ til norske helseerklæringer

Statsforvalteren i Rogaland har besluttet at nederlandske og britiske offshore helsesertifikater fra desember 2012 skal kunne bli brukt for å reise offshore i Norge. Legen må ha godkjenning fra NOGEPA eller Oil and Gas UK for å utstede slike helsesertifikater. Mer informasjon om dette finner du i lenken til høyre for denne artikkelen.