Skilsmisse på nett

Ektepar som ønskjer å gå frå kvarandre, kan nå søkja om skilsmisse gjennom eit elektronisk søknadsskjema. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.10.2016

Det nye skjemaet følgjer opp fjorårets søknadsskjema for separasjon. Nå er det altså høve til å søkja om både separasjon og skilsmisse elektronisk.

Raskare, sikrare og betre

Det digitale skjemaet er laga for at folk skal få ein raskare, sikrare og betre søknadsprosess. Dette er i tråd med regjeringas mål om forenkling og digitalisering av offentlege tenester.

Kortare saksbehandlingstid

Den digitale søknaden er med på å korta ned saksbehandlingstida, og folk slepp å fylla ut papirskjema på gamlemåten. For dei som likevel vil bruka papirskjemaet, er det framleis høve til å søkja om separasjon og skilsmisse på den gamle måten.

Det var Barne- og likestillingsdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som tok initiativ til å utvikla skjemaet. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har utvikla og levert løysinga, i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus.