Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

I stortingsmeldingen Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO  varsler regjeringen et kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Målgruppen for Kompetanseløftet er ansatte i barnehage og skole, barnehage- og skoleeiere, ansatte i PP-tjenesten og andre tverrfaglige tjenester i kommunene og fylkeskommunene.

 

 

Hjelpen tettere på barn og unge

Satsingen på kompetanse omfatter hele laget rundt barna og elevene, og skal bidra til at den spesialpedagogiske hjelpen er tett på de barna som har behov for det. Samtidig skal oppgavene til Statped (statlige spesialpedagogiske støttetjenester) bli tydeligere og mer spisset for barn med varige og omfattende behov.

Kompetanse tilpasset lokale behov

Kompetanseløftet blir en del av tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling. Kompetanseløftet skal bygge på lokale vurderinger av behov for kompetanse, i samarbeid med universitet eller høgskole.

Om deltakelse i Kompetanseløftet i Rogaland

Søknad om deltakelse i Kompetanseløftet går via de regionale nettverkene i fylket. Samarbeidsforum regional og desentralisert ordning prioriterer tiltak og lager en innstilling for hvordan midlene skal fordeles og brukes. På bakgrunn av innstillingen fatter Statsforvalteren et vedtak og fordeler midlene.  Har du spørsmål rundt prosessen, ta kontakt med skoleeier/barnehageeier/barnehagemyndighet i din kommune. Søknadsfristen for deltakelse i 2022 er 25.02.2022.  

Link til opptak av oppstartskonferanse for Kompetanseløftet i Rogaland 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.