Distriktsplaner

På denne sida finner du oppdaterte distriktsplaner for reinbeitedistrikta i Nordland

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Sist endret 26.10.2021

Alle reinbeitedistrikt skal utarbeide distriktsplaner med informasjon om blant annet flyttemønster, beitebruk, motorferdsel og reindriftsanlegg i distriktet. Planen er distriktets dokument, og er meint å være et hjelpemiddel for offentlig planlegging. Den gir en grunnleggende innføring i den lokale reindrifta i distriktet, og er et godt utgangspunkt for videre kunnskapsutveksling.

Distriktsplanen er ikke en fullstendig og heldekkende skildring av drifta i distriktet, og større og mindre avvik fra planen er både vanlig, nødvendig og lovlig. Unøyaktighet kan også forekomme, og det er viktig å ha dialog med reinbeitedistriktet i enkeltsaker for å kvalitetssikre opplysninger.

Distriktsplaner for reinbeitedistrikta blir fortløpende lagt ut når revisjon etter nytt regelverk er ferdigstilt eller når distriktene oppdaterer planer.

Mal for distriktsplaner i reinbeitedistrikt

NIBIO har laget en mal for distriktsplan som reinbeitedistriktene kan bruke. 

En distriktsplan skal synliggjøre reindriftas interesser, verdier og samfunnsansvar. Distriktsplanen må sees i sammenheng med reindriftskartene som ligger tilgjengelig i Kilden.

Malen er utarbeidet av NIBIO (norsk institutt for bioøkonomi) i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet, Norske Reindriftssamers Landsforbund, Statsforvalteren og Landbruksdirektoratet. Oppdraget ble gitt NIBIO som en oppfølging av Reindriftsavtalen for 2020/2021.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.