Arealplanlegging

En rekke lover og regler forplikter staten og kommunene til å ta hensyn til samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv i planleggingen. Det gjelder kommunale planprosesser, konsesjonsbehandling og tiltak på landbrukseiendom. Reinbeitedistriktene skal utarbeide distriktsplaner som et hjelpemiddel for offentlig planlegging.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.01.2017, Sist endret 26.10.2021

Velg temaet du er interessert i ved å trykke på et av bildene under:

Velg et bilde over

 Velg et av bildene ovenfor for å komme til artiklene listet opp under

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 17.08.2022

Rapport om menneskerettslig vern mot inngrep i samiske bruksområder

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) har gitt ut en rapport som skal gi mer kunnskap om menneskerettslig vern for å hindre inngrep i samiske bruksområder. Formålet med denne rapporten er å gi en bedre forståelse av rettsvernet for urfolk med utgangspunkt i en rekke ulike internasjonale kilder. Rapporten går også igjennom hvordan avgjørelser tas i forvaltningen og norske domstoler, med vektlegging på SP 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.


Publisert 13.07.2022

Veileder om konsultasjon med samiske interesser

Kommunal- og distriktsdepartementet har laget en veileder til kommuner og fylkeskommuner om konsultasjoner med samiske interesser. 


Publisert 26.01.2017

Tiltak på landbrukseiendom

Her finner du veiledning og relevant informasjon om tiltak i forbindelse med landbruk og gårdstilknyttet virksomhet i reinbeiteområdet.


Publisert 26.01.2017

Energiutbygging og mineralutvinning

Her finner du veiledning og relevant informasjon om energiutbygging og mineralutvinning i reinbeiteområdet.


Publisert 26.01.2017, Sist endret 14.12.2021

Planveiledning

Her finner du veiledning og relevant informasjon om planer og tiltak i Nordland reinbeiteområde.


Sist endret 26.10.2021

Distriktsplaner

På denne siden finner du oppdaterte distriktsplaner for reinbeitedistriktene i Nordland