Fakta om reindrift

Reindriftsarealene i Norge er inndelt i seks reinbeiteområder. Statsforvalteren i Nordland har førstelinjeansvar og fag- og forvaltningsansvar for Nordland reinbeiteområde.

Publisert 24.01.2017, Sist endret 11.11.2022

Velg temaet du er interessert i ved å trykke på et av bildene under:

Velg et bilde over

 Velg et av bildene ovenfor for å komme til artiklene listet opp under

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 16.01.2017, Sist endret 18.07.2022

Reindriftas retter og plikter

Her finner du informasjon om reindrifta og forholdet til andre interesser.


Publisert 02.08.2016, Sist endret 11.11.2022

Presentasjoner

Her finner du presentasjoner fra reindriftsseminaret som Statsforvalteren årlig arrangerer for reindriftsnæringa i Nordland. Her legges også presentasjoner fra andre møter, seminar og konferanser der reindrift har vært tema.


Publisert 02.08.2016, Sist endret 27.02.2024

Reindrift i Nordland

Nordland reinbeiteområde er ett av seks samiske reinbeiteområder i Norge. All reindrift drives her med bakgrunn i etablerte rettigheter, såkalt alders tids bruk.


Publisert 02.08.2016, Sist endret 09.05.2023

Forskning, rapporter og utredninger om reindrift

Forskning på rein og reindrift utføres i ulike miljøer ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Norge og internasjonalt. Det finnes også en rekke institusjoner og miljøer som utarbeider rapporter og utredninger om reindrift.