Marin forsøpling

Statsforvalteren har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å koordinere arbeidet med marin forsøpling fra 2018. Vi er heldige at det er mange engasjerte mennesker og organisasjoner som gjør en stor innsats i fylket vårt. Her vil vi forsøke å samle relevant informasjon og gi en oversikt over de ulike aktørene. Målet med dette er å legge til rette for at de som trenger å snakke sammen og utveksle informasjon vet om hverandre.

Forsøpling av havet angår oss alle

Marin forsøpling er en av de store miljøutfordringene i dag. Dette er menneskeskapt avfall som ikke brytes ned på mange hundre år. Det konsentreres opp i havet, både på havbunnen, i vannmassene og i strandsonen.

Et stort antall fugler, fisk og dyr dør hvert år som en følge av skader fra søppel i havet. De kan for eksempel få i seg plast fordi de tror det er mat. Plasten har ingen næringsverdi og kan føre til kvelning, fordøyelsesproblemer, indre skader og forgiftning.

 


Publisert 13.12.2021

Det må du nesten bare drite i

Visste du at mye av forurensninga i havet kommer fra deg og meg, fordi vi spyler ting ned i do som vi ikke skulle ha gjort?


Publisert 03.05.2021

Utlysning av ryddeoppdrag langs Nordlandskysten

Handelens Miljøfond lyser nå ut nye ryddeoppdrag i Ofoten, Salten og Helgeland. Frist for å levere tilbud er 28. mai 2021.


Publisert 04.03.2021

Vis hensyn til fuglene når du rydder på stranda!

Sesongen for strandrydding nærmer seg, og mange skal ut for å gjøre en stor innsasts for miljøet. Da er det viktig at vi tar hensyn til fuglene som hekker i området.  


Publisert 10.02.2021

Hold Norge Rent-konferansen

Er du over gjennomsnittet opptatt av forsøpling? Da må du få med deg Nordens største samling om marin forsøpling - Hold Norge Rent-konferansen 2021. I år har konferansen temaet «næringslivets rolle i kampen mot marin forsøpling».


Publisert 09.11.2020

Vil du rydde Nordlands ytre kyst?

Vi søker nå etter aktører som vil ta jobben med å rydde den ytre kystlinja i Lofoten og Vesterålen. Søknadsfristen er 16. november 2020.


Publisert 24.09.2020

Rydd Norge-programmet er opna

Den 22. september gjekk startskotet for Rydd Norge-programmet til Handelens Miljøfond. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn opna programmet i Hagnesbukta i Lofoten, og med dette er Rydd Nordland-prosjektet også offisielt i gang. Målet er å rydde 40 prosent av landets ytre kyst for marin forsøpling innan 2023. 


Publisert 04.06.2020

Nordland topper lista over strandryddeaksjoner i 2019

Over 1300 strandryddeaksjoner ble gjennomført i Nordland i 2019. Nordland topper dermed lista over antall ryddeaksjoner i landet. Dette viser Hold Norge Rent sin rydderapport, som nylig ble publisert.


Publisert 15.04.2020

Den nye ryddeportalen er publisert!

Den tidligere Ryddeportalen til Hold Norge Rent har nå kommet i en ny og bedre utgave, og er gjenfødt som Rydde. Her kan man planlegge ryddeaksjoner, registrere funn og melde ifra om forsøpling på en enkel måte. 


Publisert 03.04.2020

Strandryddeuka 2020 blir utsatt til høsten, men flere avfallsselskap i Nordland tar fortsatt imot marint avfall

For å hindre smittespredning har Hold Norge Rent besluttet at Strandryddeuka blir utsatt til høsten. I Nordland er det likevel mulig å levere marint avfall hos flere av avfallsselskapene.


Publisert 20.03.2020

Avfallsmottakene må ikke overbelastes

Fylkesmannen og Miljødirektoratet ber folk om å ikke overbelaste avfallsmottakene.


Dette er Fylkesmannens ansvar

Fylkesmannen har fått i oppdrag å koordinere arbeidet med marin forsøpling i fylket. 

Vi skal ha oversikt over alle viktige oppryddingstiltak i fylket.

Vi skal innhente og godkjenne avfallsplaner for 200 havner. Alle havnene skal ha en godkjent avfallsplan for å sikre at avfall fra skip blir tatt forsvarlig hånd om og ikke kommer på avveie.

Vi fører tilsyn med en rekke bedrifter i fylket. Som ledd i disse tilsynene sjekker vi nesten alltid avfallshåndteringen til bedriften. Vi setter også vilkår i tillatelser med tanke på å minimere utslipp av miljøfarlige stoffer og for å hindre at avfall kommer på avveie.

Dette er kommunens ansvar

Kommunen er forsøplingsmyndighet. Det innebærer at de skal føre tilsyn med den alminnelige forsøplingssituasjonen i kommunen og følge opp forsøplingssaker. Når kommunen oppdager eller får melding om et forsøplet område kan de pålegge den ansvarlige for forsøplingen å rydde opp etter seg. De kan også sette i verk opprydding på den ansvarliges regning hvis denne ikke etterkommer pålegget. Dette gjelder både på offentlige områder og på private eiendommer.

Dette er en veldig viktig oppgave kommunene har. Mye av avfallet som havner i havet kommer fra land ved at det blåser på havet eller fraktes med overflatevann. Avfall på avveie kan, i tillegg til å være skjemmende, gi skade på naturen både på land og i havet. 

Snø som brøytes kan inneholde betydelige mengder søppel. Kommunen er en stor aktør innen snørydding, og det er viktig at de vurderer hva snøen kan inneholde før den tippes i sjøen. Les mer om brøytesnø her.