Utslippstillatelser

Her finner du en oversikt over utslippstillatelser og endringer av disse som er vedtatt av Statsforvalteren i Nordland.

De fleste utslippstillatelsene vil offentliggjøres på Norske Utslipp

Du kan også finne vedtak som vi har gjort fra juni 2020 på denne sida.


Publisert 08.06.2020

Næringsmiddelindustri

 

 


Publisert 08.06.2020

Industri

 

 


Publisert 08.06.2020

Akvakultur

 

 


Publisert 08.06.2020

Mudring, dumping og utfylling


Publisert 08.06.2020

Anlegg

 

 


Publisert 08.06.2020

Avløp

 

 


Publisert 08.06.2020

Avfall