Forurensning

Oppdatert 05.01.2024

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 07.02.2024

Rapportering for 2023 for større avløpsanlegg

Vi har sett at mange kommuner ikke rapporterer grundig nok data om avløpsanleggene sine. Statsforvalteren i Nordland har derfor sendt ut brev til alle kommunene i Nordland med beskjed om å gjennomgå rapporteringen sin for større avløpsanlegg for 2023. 


Publisert 30.05.2023

Forsøpling og myndighet


Publisert 03.05.2023

Landsdekkende tilsynsaksjon med mudring, dumping og utfylling

I perioden mars til oktober 2023 gjennomfører Statsforvalteren en tilsynsaksjon med prosjekter som gjelder mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag. Aksjonen er landsdekkende og koordineres av Miljødirektoratet.


Publisert 18.11.2022

19. november er verdens toalettdag

Tema for markeringa i 2022 er "Making the invisible visible". Hensikten er å  fokusere på problemene som oppstår når folk bruker toalettet som søppelbøtte.


Publisert 02.08.2022

Tilsyn med kunstgressbaner viser flere avvik

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Statsforvalteren i Nordland ført tilsyn med kunstgressbaner med plastholdig fyllmateriale.


Publisert 30.05.2022

Forsvarlig gjødsellagring

Gjødselvareforskriften gir retningslinjer for lagring av husdyrgjødsel slik at dette ikke fører til forurensning. Statsforvalteren oppfordrer kommunene til å ta kontakt for veiledning når de får vanskelige saker.  


Publisert 05.05.2022

Landsomfattende tilsyn med kunstgressbaner

Statsforvalteren skal kontrollere kunstgressbaner med gummigranulat i en landsomfattende tilsynsaksjon på oppdrag for Miljødirektoratet. Formålet er å sjekke om de ansvarlige for banene følger det nye regelverket som skal hindre spredning av gummigranulat.


Publisert 02.03.2022

Skipsverft får varsel om opprydding

Flere skipsverft i Nordland har tidligere fått pålegg om å utarbeide tiltaksplaner for opprydding av forurensa grunn. Nå har de fått varsel om at tiltakene skal gjennomføres i løpet av 2016.


Publisert 13.12.2021

Det må du nesten bare drite i

Visste du at mye av forurensninga i havet kommer fra deg og meg, fordi vi spyler ting ned i do som vi ikke skulle ha gjort?


Publisert 29.10.2021

Tips oss om nedlagte søppelplasser!

I forbindelse med at Statsforforvalteren i Nordland skulle på tilsyn på nedlagte deponi i Vågan og Vestvågøy ble vi tipsa av Naturvernforbundet i Lofoten om et «ukjent» deponi i Gravdal.