Tiltaksplan for Ranfjorden

Prosjektet har som mål å stanse kildene til forurensning av Ranfjorden. Ranfjorden er et av de prioriterte områdene i arbeidet med forurenset sjøbunn jf St. meld. nr. 14, 2006-2007. Arbeidet med å utarbeide tiltaksplan til fase II ble avsluttet i 2007. Det er nå behov for å videreføre arbeidet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.12.2012