Barnehage

Oppdatert 12.03.2024

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Barn skal ha det trygt og godt i barnehagen

Alle ansatte i barnehagen har plikt til å følge med på hvordan alle barna i barnehagen har det. Barnehagens ansatte skal gripe inn hvis barn utsettes for krenkelser. Eksempler på krenkelser er utestenging fra lek, plaging, mobbing, vold eller diskriminering.

Hvis ansatte oppdager at et barn ikke har det bra, må de melde fra til barnehagens styrer. I alvorlige tilfeller skal styrer melde fra til barnehageeier.  

Kommunens ansvar

Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen har kommunen et ansvar for å finansiere barnehagene, og kommunen gir tilskudd til godkjente private barnehager.

Det er barnehagemyndigheten i den enkelte kommune (eller bydel i Oslo) som skal påse at både kommunale og private barnehager drives i samsvar med regelverket, og barnehagemyndigheten skal gi veiledning og føre tilsyn.

Statsforvalteren veileder og fører tilsyn

Statsforvalteren veileder kommuner og barnehager etter barnehageloven, og fører tilsyn med kommunen (bydelen i Oslo) som barnehagemyndighet etter barnehageloven og tilhørende forskrifter. Statsforvalteren kan i særlige tilfeller føre tilsyn med en enkelt barnehage.

Statsforvalteren er klageinstans

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikke har gitt deg medhold i klagen din, blir klagen din sendt videre til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 02.07.2024

Informasjon om kompetansemidler til studie 2024/2025

Barnehageeiere med en eller flere ansatte som allerede tar eller skal ta en utdanning, kan til høsten søke om kompetansemidler til studie for 2024/2025.


Publisert 21.03.2024

Tilskudd til svømming barnehage

Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan søke om tilskudd for at barnehagebarn blir trygge i vann og får bedre svømmeferdigheter. Årets tilskuddssats er 2000 kroner.


Publisert 09.01.2024

Kompetanse i barnehagen


Publisert 13.11.2023

Basil årsmelding 2023 - nettseminar

Statsforvalteren inviterer barnehagemyndigheter, kommunale og private barnehageeiere og styrere til nettseminar om årsmelding i BASIL.


Publisert 05.09.2023

Tilskudd til svømming i barnehagen


Publisert 12.06.2023

Søk om tilskudd til tillitsreformen


Publisert 02.06.2023

Informasjon om kompetansemidler til studie 2023/2024

Barnehageeiere med en eller flere ansatte som allerede tar eller skal ta en utdanning, kan til høsten søke om kompetansemidler til studie for 2023/2024. 


Publisert 01.03.2023

Tilskudd til svømming i barnehage 2023

NY SØKNADSFRIST!
Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan søke om tilskudd for at barnehagebarn blir trygge i vann og får bedre svømmeferdigheter. Årets tilskuddssats er inntil kr. 2000,-.


Publisert 15.10.2022

Velkommen til den digitale Inn på tunet uka!


Publisert 01.08.2022

Endringer i velferdstjenestelovgivingen trer i kraft