Presse

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal legg vekt på å vere open, tydeleg og tilgjengeleg i vår kommunikasjon med media. 

Publisert 20.10.2020, Sist endret 31.12.2020

Kommunikasjonsrådgivarane arbeider tett opp mot leiinga og fagavdelingane. Journalistar får hjelp til å finne rett person å snakke med for bakgrunnsinformasjon, saksopplysningar og intervju. 

Ved større arrangement som kongelege besøk og statsbesøk, m.m. legg vi spesielt tilrette for pressa.

Embetet følgjer prinsippa i Statens kommunikasjonspolitikk.

Statsforvaltaren legg ofte ut nyheiter på nettsida vår, og sender også ut pressemeldingar.  

Abonner på nyheiter her!


Publisert 24.04.2019

Resultat frå innbyggarhøyringa i Rauma kommune


Publisert 14.12.2018

Pressemelding

Private barnehagar har brukt tilskot i strid med lova


Publisert 26.10.2018

Utnemd til første kvinnelege fylkesmann i Møre og Romsdal

Else-May Botten er i statsråd i dag 26. oktober 2018, utnemnd til fylkesmann i Møre og Romsdal. Ho vil tiltre stillinga i 2021. Else-May Botten er 45 år gamal og har vore stortingsrepresentant sidan 2009.


Publisert 12.09.2018

Vinnar av Omsorgsprisen 2018

Omsorgsprisen 2018 vart i ettermiddag delt ut til prosjektet Palliativ Plan i Møre og Romsdal. Dette er eit prosjekt der alle kommunane i Møre og Romsdal deltek. Prisen blei delt ut av fylkesmann Lodve Solholm.


Publisert 26.04.2018

Fylkesmannen ber kommunane sette forsøpling på dagsorden

Fylkesmannen i Møre og Romsdal sender i dag ut eit brev til ordførarane og rådmennene i Møre og Romsdal, med ei oppmoding om  å setje forsøpling på dagsorden.


Publisert 17.04.2018

God deltaking på informasjonsmøte om kva det vil seie å bli verje


Publisert 22.03.2018

Pressekonferanse - tilråding i grensejusteringssakene i Møre og Romsdal

Fredag 23. mars, la fylkesmann Lodve Solholm fram si tilråding i dei fem grensejusteringssakene i Møre og Romsdal. Vi har lagt ut oversendingsbreva til KMD med tilråding og vedlegg for alle dei fem grensejusteringssakene, i denne artikkelen. 


Publisert 07.02.2018

Grensejusteringar i Møre og Romsdal

Svar på innbyggarundersøkingar og høyringsbrev ut til kommunane.


Publisert 03.01.2018

4. og 5. januar kjem Kommunal- og forvaltningskomitèen på besøk til Møre og Romsdal

Kommunal- og forvaltningskomitèen startar fylkesbesøket i Kristiansund kommune. Molde kommune og Rauma kommune får også besøk.


Publisert 10.10.2017

Per Oddvar Hildre er utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden

H.M. Kongen har utnevnt korpedagog Per Oddvar Hildre, Ålesund til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans fremragende innsats for kor og kultur.