Presse

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal legg vekt på å vere open, tydeleg og tilgjengeleg i vår kommunikasjon med media. 

Publisert 20.10.2020, Sist endra 31.12.2020

Kommunikasjonsrådgivarane arbeider tett opp mot leiinga og fagavdelingane. Journalistar får hjelp til å finne rett person å snakke med for bakgrunnsinformasjon, saksopplysningar og intervju. 

Ved større arrangement som kongelege besøk og statsbesøk, m.m. legg vi spesielt tilrette for pressa.

Embetet følgjer prinsippa i Statens kommunikasjonspolitikk.

Statsforvaltaren sender tradisjonelt ut få pressemeldingar, men vi legg ofte ut nyheiter på nettsida vår. 

Abbonere på nyheiter her!

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 10.10.2017

Per Oddvar Hildre er utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden

H.M. Kongen har utnevnt korpedagog Per Oddvar Hildre, Ålesund til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans fremragende innsats for kor og kultur.


Publisert 22.09.2017

Høgsterett besøker Møre og Romsdal

Høgsterett besøker kvart år eit av landets fylker. I år kjem dei til Møre og Romsdal. Forrige gong Møre og Romsdal fikk besøk av Høgsterett var i 2001.


Publisert 05.09.2017

Aspøy skole er nominert til Dronning Sonjas skolepris


Publisert 04.09.2017

H.M. Kong Harald besøker Fosnavåg

H.M. Kong Harald vil vere til stades under opninga av verdas første fungerande bølgekraftanlegg i Fosnavåg 21. september 2017.


Publisert 11.08.2017

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skolemiljø utan mobbing og krenkingar


Publisert 02.06.2017

Harald Tom Nesvik blir ny fylkesmann i Møre og Romsdal

Harald Tom Nesvik er i statsråd i dag 2. juni 2017, utnemd til fylkesmann i Møre og Romsdal. Han vil tiltre stillinga 1. januar 2019, når noverande fylkesmann Lodve Solholm sitt åremål går ut.


Publisert 15.05.2017

Statsborgarseremoni i Molde 20. mai

96 av 218 nye statsborgarar har takka ja til å delta på statsborgarseremonien førstkomande laurdag.  Seremonien går føre seg i Bjørnsonsalen ved Scandic Seilet Hotel.


Publisert 24.03.2017

Ledig embete som fylkesmann i Møre og Romsdal (åremål) frå 1.1.2019

Fylkesmann Lodve Solholm går av som fylkesmann 31.12.2018 etter oppnådd aldersgrense. Stillinga som Fylkesmann i Møre og Romsdal er lyst ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med søknadsfrist 6. april 2017.


Publisert 20.03.2017

Tilsyn med meldingar til barnevernet i Møre og Romsdal


Publisert 10.03.2017

Fylkesmannen i Møre og Romsdal blir som i dag

Kongen i statsråd har 10. mars 2017 behandla "Kongelig resolusjon om fylkesmannens fremtidige struktur".