Vedtak om løyve til utslepp ved utfylling ved Larsnesvika i Sande kommune

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal vedtek løyve etter forureiningslova til utslepp i tilknyting til utfylling i sjø ved Larsnesvika i Sande kommune.

Publisert 23.01.2024

Totalt skal det fyllast ut 5100 m3 massar over eit areal på 2100 m2.

Vedtak med løyve kan lesast via lenkja til høgre på denne sida.

Kommentarar eller klage på vedtaket kan sendast til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde, eller til sfmrpost@statsforvalteren.no, innan 3 veker etter vedtak.

Kontaktpersoner

Dokumenter