Strenge innreisereglar til Norge

I utgangspunktet får berre nordmenn, og utlendingar som er busett i Norge høve til å reise inn i landet. Dette gjeld også EØS-borgarar.

Publisert 05.03.2021

Nasjonalt

Obligatorisk testing, innreiseregistrering, karantene, og karantenehotell gjeld for dei som er unnateke innreiserestriksjonane og som kan kome inn i Norge. På Regjeringa og Helsedirektoratet sine nettsider ligg detaljert informasjon knytt til dette.

Lokalt

I Møre og Romsdal er det per dags dato berre ei open grensepassering. Det er ved Vigra Lufthamn i Giske kommune. Ålesund kommune har det einaste karantenehotellet i fylket; Scandic Parken i Ålesund sentrum.

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal viser elles til nyttig informasjon frå sentrale mynde knytt til innreise til Norge: 

UDI (Utlendingsdirektoratet)

Regjeringa

Sjøfartsdirektoratet

FHI (Folkehelseinstituttet)

Arbeidstilsynet

Helsedirektoratet

 

Kontaktpersoner