Strenge innreisereglar til Norge

I utgangspunktet får berre nordmenn, og utlendingar som er busett i Norge høve til å reise inn i landet. Dette gjeld også EØS-borgarar.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 05.03.2021

Nasjonalt

Obligatorisk testing, innreiseregistrering, karantene, og karantenehotell gjeld for dei som er unnateke innreiserestriksjonane og som kan kome inn i Norge. På Regjeringa og Helsedirektoratet sine nettsider ligg detaljert informasjon knytt til dette.

Lokalt

I Møre og Romsdal er det per dags dato berre ei open grensepassering. Det er ved Vigra Lufthamn i Giske kommune. Ålesund kommune har det einaste karantenehotellet i fylket; Scandic Parken i Ålesund sentrum.

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal viser elles til nyttig informasjon frå sentrale mynde knytt til innreise til Norge: 

UDI (Utlendingsdirektoratet)

Regjeringa

Sjøfartsdirektoratet

FHI (Folkehelseinstituttet)

Arbeidstilsynet

Helsedirektoratet