Demenskonferansen 10.-11. april 2019

Dato:
10. april 2019 09.00 - 11. april 2019 15.30
Sted:
Scandic Parken, Ålesund
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med flere
Målgruppe:
Leiarar på alle nivå, tilsette i kommunane og helseføretak, legar, fastlegar, sjukeheimslegar, politikarar, lag og organisasjonar, frivillige og andre interesserte

Invitasjon til Demenskonferansen 2019.

Publisert 28.01.2019

Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer ilag med Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester, Pasient og brukarombodet, Nasjonalforeningen for folkehelse, Molde kommune ved Råkhaugen dagsenter og NTNU Ålesund/Senter for omsorgsforskning-midt til Demenskonferansen "Frihet, tryggleik og meistring"

Tid: 10.-11. april 2019

Stad: Scandic Parken hotel, Ålesund

Målgruppe: Leiarar på alle nivå, tilsette i kommunane og helseføretak, legar, fastlegar, sjukeheimslegar, politikarar, lag og organisasjonar, frivillige og andre interesserte.

Økonomi:  Konferansen er gratis.  Den enkelte må betale hotell, dagpakke, middag om kvelden sjølve direkte til hotellet, helst ved oppstart. For prisar, sjå eget avsnitt.

Prisar:

  • Deltaking med dagpakke 10. april, kr 535,-
  • Deltaking med dagpakke 11. april, kr 535,-
  • Deltaking begge dager med dagpakke, kr 1070,-
  • Deltaking begge dager inkl overnatting og alle måltid, kr 2000,-
  • Middag om kvelden 10. april (påmelding her gjeld kun for dei som ikkje bur på hotellet), kr 495,-

Påmelding: Det er elektronisk bindande påmelding innan 16. mars 2019. Påmeldingsskjema finn du lenger ned på denne sida. Spørsmål knytt til påmeldinga di rettast på epost til fmmrkurs@fylkesmannen.no eller på telefon 71 25 85 05.

Stadfesting: Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din epost når påmeldinga er gjort. Om du ikkje mottek slik stadfesting, er du ikkje blitt registrert som deltakar. Sjekk om du har fylt ut alle felt.

Dato:
10. april 2019 09.00 - 11. april 2019 15.30
Sted:
Scandic Parken, Ålesund
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med flere
Målgruppe:
Leiarar på alle nivå, tilsette i kommunane og helseføretak, legar, fastlegar, sjukeheimslegar, politikarar, lag og organisasjonar, frivillige og andre interesserte