Blogger fra Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalterens ansatte skriver ofte kronikker og lengre innlegg som blir publisert i aviser og andre steder. Her har vi samlet de viktigste.

Publisert 01.01.2021, Sist endret 20.07.2021

"Bloggene" nedenfor ligger i kronologisk rekkefølge med den nyeste øverst.

   


15.07.2021

Nyt Innlandssommeren, men ikke glem smittevernreglene

Kronikk av statsforvalter Knut Storberget og fylkeslege Harald Vallgårda.


16.02.2021

Hunderauren – vår mest verdifulle aurestamme

Av seniorrådgiver Ola Hegge og virksomhetsdirektør Haavard Elstrand.


01.12.2020

Rettssikkerheten til barn og unge må sikres

av velferdsdirektør Eli Blakstad


01.11.2020

Inspirasjonskorpset: Et livsviktig arbeid der vi trenger flere på laget

Av Hanne Kjøsnes, seniorrådgiver, og Eli Blakstad, velferdsdirektør


01.10.2020

Bli med på digital dugnad for verdenshavene

Av Knut Storberget, Fylkesmann og leder i TV-aksjonskomiteen i Innlandet


10.09.2020

Utdanningssystemets samfunnsansvar

KRONIKK av avdelingsdirektør Aasa Gjestvang.


13.07.2020

Ny normal!

KRONIKK av fylkesmann Knut Storberget


26.05.2020

Flomsikring må bygge på kunnskap

Kronikk av fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund, Miljø- og landbruksdirektør Haavard Elstrand og regionsjef NVE Toril Hofshagen.


19.05.2020

Besseggen – klar for sommerens besøk?

Kronikk av Marit Vorkinn, Fylkesmannen i Innlandet, Birgitta Ericsson, Østlandsforskning, Kari Sveen, Nasjonalparkforvalter i Jotunheimen, Rigmor Solem, Statens naturoppsyn, Jotunheimen og Mai Bakken, Norsk fjellsenter, Lom.


29.04.2020

Koronaen er bremset, men ikke risikoen for flom

Av fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund. 

Vi har nå stått i koronasituasjonen siden begynnelsen av mars i år. Dette har vært krevende for alle, både for de sjuke og de med beredskapsansvar.


Kontaktpersoner