Styringsgruppen og ansatte

Prosjektet "Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland" har en styringsgruppe bestående av ni representanter:

Publisert 27.02.2019

Ansatte

Prosjektleder er 
Ine Cecilie Jordalen Norum 
(e-post: fmopicj@fylkesmannen.no,
telefon: 61 26 60 74).
Hun er utdannet med en mastergrad i biologi, med fordypning innen ferskvannsøkologi, ved NTNU i Trondheim.

Prosjektmedarbeider er Aksel Nes Fiske
(e-post:
aknfi@fylkesmannen.no,
telefon: 61 26 61 43).
Han er utdannet med en mastergrad i naturforvaltning fra NMBU på Ås.

Aksel Fiske