Her er oversikten over alle kurs og konferanser hos Statsforvalteren i Innlandet.

Oversikten viser både planlagte og avholdte arrangementer. Klikk på et arrangement for å finne målgrupper, program, påmeldingsfrist og påmeldingsskjema. Fra noen tidligere arrangementer kan du finne avholdte presentasjoner. Oversikten kan innskrenkes og sorteres på år og tema ved å bruke sorteringsknappene. Les også vår personvernerklæring.

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
desember 2020
11. des 50 Fylkesmannen i Innlandet, KS Innlandet og Innlandet fylkeskommune Digitalt møte om "Leve hele livet" i kommuneplan Digitalt
09. des 50 Enhet for barnehage og opplæring Presentasjon av ny modell for kompetanseutvikling Digitalt
04. des 49 Fylkesmannen i Innlandet Regional samling - landbrukslovgivningen m/forvaltningsrett - DEL 2 Teams
03. des 49 Barnehage og opplæring Basil samling Teams
02. des 49 Fylkesmannen i Innlandet Velferdstjenestens plikt til å samarbeide opp mot regelverket om taushetsplikt Teams
02. des 49 Fylkesmannen i Innlandet Regional samling - landbrukslovgivningen m/forvaltningsrett - DEL 1 Teams
november 2020
27. nov 48 Fylkesmannen i Innlandet Webinar plan- og bygningsrett: Bygging i fareområder - byggesaksbehandlingen Teams
25. nov 48 Fylkesmannen i Innlandet - Barnehage og opplæring Regelverksamling om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging etter barnehageloven Digitalt - Teams
25. nov 48 Fylkesmannen i Innlandet, enhet sosial i samarbeid med NAV Innlandet Invitasjon til digital samling for kontaktpersoner kvalifiseringsprogrammet i NAV i Innlandet Digitalt i teams
20. nov 47 Fylkesmannen i Innlandet Webinar plan- og bygningsrett: EVAPLAN - funker loven som den skal? Teams
19. nov 47 Fylkesmannen i Innlandet Natur i Norge - webinar Teams LiveEvents
19. nov 47 Likestillingssenteret, regionale krisesenter og Fylkesmannen Avlyst - Kurs om vold og overgrep mot barn "Våg å se - våg å handle" Tynset kulturhus
18. nov 47 Fylkesmannen i Innlandet, enhet Jord og mat Webinar - Generelt om saksbehandling for PT og RMP Digitalt i Teams
17. nov 47 Fylkesmannen i Innlandet, enhet Jord og mat Webinar - Generelt om saksbehandling for PT og RMP Digitalt i Teams
12. nov 46 Fylkesmannen i Innlandet Vergekurs - skifte, uskifte og skifte av uskiftebo Teams
12. nov 46 Fylkesmannen i Innlandet, enhet Jord og mat Seminar om tilskot til sjukdomsavløysing Digitalt i Teams
12. nov 46 Likestillingssenteret, regionale krisesenter og Fylkesmannen AVLYST Kurs om vold og overgrep mot barn "Våg å se - våg å handle" Gjøvik, Strand hotell
11. nov - 13. nov 46 Fylkesmannen i Innlandet i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Viken Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgivning Digitalt i Teams
10. nov 46 Fylkesmannen i Innlandet, enhet Jord og mat Seminar om tilskot til sjukdomsavløysing Digitalt i Teams
10. nov 46 Likestillingssenteret, regionale krisesenter og Fylkesmannen AVLYST Kurs om vold og overgrep mot barn "Våg å se - våg å handle" Scandic Lillehammer hotell
06. nov 45 Fylkesmannen i Nordland Nettsseminar: Samisk opplæring Teams live event
06. nov 45 Fylkesmannen i Innlandet Webinar plan- og bygningsrett: Dispensasjonsrundskriv: Teams
oktober 2020
28. okt 44 Likestillingssenteret, regionale krisesenter og Fylkesmannen Kurs om vold og overgrep mot barn "Våg å se - våg å handle Trysil, Radisson Blu resort
27. okt 44 Fylkesmannen i Innlandet Kontaktmøte beredskap 27.10.20 Teams
23. okt 43 Fylkesmannen i Innlandet, matgledekorpset Matgledekorpset lunsj-webinar - Måltidshygge Webinar på teams
23. okt 43 Fylkesmannen i Innlandet Webinar plan- og bygningsrett: Mindre endring av reguleringplan Teams
22. okt 43 Likestillingssenteret, regionale krisesenter og Fylkesmannen Kurs om vold og overgrep mot barn "Våg å se - våg å handle" Hamar, Scandic hotell
21. okt - 04. nov 43 - 45 Fylkesmannen i Innlandet, enhet sosial Digital grunnopplæring i sosialtjenesteloven Digitals i teams
21. okt 43 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet, Fylkesmannen i Innlandet, Senter for Omsorgsforskning Øst, NTNU, SIHF Fagdag: Eldre med rus og psykiske helseproblemer Quality Hotel Strand Gjøvik & Digitalt
16. okt 42 Fylkesmannen i Innlandet Webinar plan- og bygningsrett: Barn- og unges interesser i planleggingen Teams
14. okt 42 Fylkesmannen i Innlandet og Innlandet fylkeskommune Digital klimakonferanse Digitalt på Teams
13. okt 42 Likestillingssenteret, regionale krisesenter og Fylkesmannen Kurs om vold og overgrep mot barn "Våg å se - våg å handle" Grue, Skaslien gjestegård
02. okt 40 Fylkesmannen i Innlandet, enhet sosial Digitalt basiskurs i økonomisk rådgivning Teams
september 2020
30. sep 40 Fylkesmannen i Innlandet, Jord og mat Webinar - regionale miljøtilskudd for jordbruket Teams-møte
30. sep 40 Likestillingsseneret, regionale krisesenter og Fylkesmannen Kurs om vold og overgrep mot barn "Våg å se - våg å handle" Vinstra, Peer gynt hotell og spiseri
29. sep 40 Fylkesmannen i Innlandet Matgledekorpset Webinar - Samspill og organisering Webinar på temas
29. sep 40 Fylkesmannen i Innlandet Tilsynskonferansen høsten 2020 Teams
24. sep 39 Fylkesmannen i Innlandet, Matgledekorpset Matgledekorpset lunsj-webinar - ernæring og kosthold Webinar
23. sep 39 Fylkesmannen i Innlandet og Sykehuset Innlandet Smittevernkonferanse 2020 Webinar
17. sep 38 Fylkesmannen i Innlandet Invitasjon til fagdag i Velferdsteknologi Digital konferanse
17. sep 38 Fylkesmannen i Innlandet, Husbanken Region Øst, Innlandet fylkeskommune, Nav Innlandet Invitasjon til digitalt informasjonsmøte - samarbeid om "Bolig for velferd" og 0--24 samarbeidet - en innsats for barn og unge" Digitalt i Teams
17. sep 38 BIOVALLEY, NCE Heidner Biocluster og Norwegian Wood Cluster Webinar: Industripolitikk for den biobaserte sirkulærøkonomien Webinar (lenke til streaming kommer seinere)
15. sep - 16. sep 38 Fylkesmannen i Innlandet, enhet sosial Invitasjon til digital fagsamling økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning Teams
04. sep 36 Barnehage og oppvekst Trygghetssirkelen som veikart til å se barnet/eleven innenfra - Webinar Nettbasert - Lukket digital streaming
02. sep - 03. sep 36 Fylkesmannen i Innlandet Leve hele livet - samling for kommunenes kontaktpersoner Streaming / Scandic Lillehammer hotell
august 2020
27. aug 35 Barnehage og oppvekst Kultur for læring - Fagdag nyansatte Elverum, Scandic Elgstua
juni 2020
30. jun 27 Fylkesmannen i Innlandet, vergemålsavdelingen Kurs for verger 30.06.2020 TEAMS
15. jun 25 Fylkesmannen i Innlandet Invitasjon til webinar i sosiale tjenester - økonomisk rådgivning Teams
mai 2020
28. mai 22 elektronisk opplæring i tjenesten opplysning, råd og veiledning Teams
25. mai - 10. jun 22 - 24 Grunnopplæring i sosialtjenesteloven for ansatte i Nav Teams
Dato Arrangement
desember 2020
11. des Digitalt møte om "Leve hele livet" i kommuneplan
09. des Presentasjon av ny modell for kompetanseutvikling
04. des Regional samling - landbrukslovgivningen m/forvaltningsrett - DEL 2
03. des Basil samling
02. des Velferdstjenestens plikt til å samarbeide opp mot regelverket om taushetsplikt
02. des Regional samling - landbrukslovgivningen m/forvaltningsrett - DEL 1
november 2020
27. nov Webinar plan- og bygningsrett: Bygging i fareområder - byggesaksbehandlingen
25. nov Regelverksamling om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging etter barnehageloven
25. nov Invitasjon til digital samling for kontaktpersoner kvalifiseringsprogrammet i NAV i Innlandet
20. nov Webinar plan- og bygningsrett: EVAPLAN - funker loven som den skal?
19. nov Natur i Norge - webinar
19. nov Avlyst - Kurs om vold og overgrep mot barn "Våg å se - våg å handle"
18. nov Webinar - Generelt om saksbehandling for PT og RMP
17. nov Webinar - Generelt om saksbehandling for PT og RMP
12. nov Vergekurs - skifte, uskifte og skifte av uskiftebo
12. nov Seminar om tilskot til sjukdomsavløysing
12. nov AVLYST Kurs om vold og overgrep mot barn "Våg å se - våg å handle"
11. nov - 13. nov Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgivning
10. nov Seminar om tilskot til sjukdomsavløysing
10. nov AVLYST Kurs om vold og overgrep mot barn "Våg å se - våg å handle"
06. nov Nettsseminar: Samisk opplæring
06. nov Webinar plan- og bygningsrett: Dispensasjonsrundskriv:
oktober 2020
28. okt Kurs om vold og overgrep mot barn "Våg å se - våg å handle
27. okt Kontaktmøte beredskap 27.10.20
23. okt Matgledekorpset lunsj-webinar - Måltidshygge
23. okt Webinar plan- og bygningsrett: Mindre endring av reguleringplan
22. okt Kurs om vold og overgrep mot barn "Våg å se - våg å handle"
21. okt - 04. nov Digital grunnopplæring i sosialtjenesteloven
21. okt Fagdag: Eldre med rus og psykiske helseproblemer
16. okt Webinar plan- og bygningsrett: Barn- og unges interesser i planleggingen
14. okt Digital klimakonferanse
13. okt Kurs om vold og overgrep mot barn "Våg å se - våg å handle"
02. okt Digitalt basiskurs i økonomisk rådgivning
september 2020
30. sep Webinar - regionale miljøtilskudd for jordbruket
30. sep Kurs om vold og overgrep mot barn "Våg å se - våg å handle"
29. sep Webinar - Samspill og organisering
29. sep Tilsynskonferansen høsten 2020
24. sep Matgledekorpset lunsj-webinar - ernæring og kosthold
23. sep Smittevernkonferanse 2020
17. sep Invitasjon til fagdag i Velferdsteknologi
17. sep Invitasjon til digitalt informasjonsmøte - samarbeid om "Bolig for velferd" og 0--24 samarbeidet - en innsats for barn og unge"
17. sep Webinar: Industripolitikk for den biobaserte sirkulærøkonomien
15. sep - 16. sep Invitasjon til digital fagsamling økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning
04. sep Trygghetssirkelen som veikart til å se barnet/eleven innenfra - Webinar
02. sep - 03. sep Leve hele livet - samling for kommunenes kontaktpersoner
august 2020
27. aug Kultur for læring - Fagdag nyansatte
juni 2020
30. jun Kurs for verger 30.06.2020
15. jun Invitasjon til webinar i sosiale tjenester - økonomisk rådgivning
mai 2020
28. mai elektronisk opplæring i tjenesten opplysning, råd og veiledning
25. mai - 10. jun Grunnopplæring i sosialtjenesteloven for ansatte i Nav