Kultur for læring - Fagdag nyansatte

Dato:
27. august 2020 09.30 - 16.00
Sted:
Elverum, Scandic Elgstua
Arrangør:
Barnehage og oppvekst
Målgruppe:
Nyansatt barnehagemyndighet, styrer, gruppeleder, PPT, tillitsvalgt, pedagogisk leder

I forbindelse med FoU-prosjektet Kultur for læring arrangeres det fagdag for nytilsatte i barnehagesektoren.

Publisert 10.06.2020

Kultur for læring i barnehagen – samling for nyansatte

Sted: Elverum, Scandic Elgstua

Dato: 27.08.2020

Tid: 09.30-16.00

Målgruppe: Nyansatt barnehagemyndighet, styrer, gruppeleder, PPT, tillitsvalgt, pedagogisk leder

 

Program:

 • Velkommen
 • Kultur for læring i barnehagen
  • Målsettinger
  • Organisering
 • Kollektiv kompetanseutvikling
  • Kompetansepakker
  • Samlinger, workshop og læringskaravane
 • Lunsj
 • Gjennomføring av spørreundersøkelser
  • Resultatportal
  • Tolkning og bruk av data
 • Pedagogisk analyse
  • Nettressurs

Velkommen!

Fagdag nytilsatte 27.08

Dato:
27. august 2020 09.30 - 16.00
Sted:
Elverum, Scandic Elgstua
Arrangør:
Barnehage og oppvekst
Målgruppe:
Nyansatt barnehagemyndighet, styrer, gruppeleder, PPT, tillitsvalgt, pedagogisk leder

Kontaktpersoner