Smittevern i sykehjem og heldøgns omsorgsboliger

Kommunene i Innlandet har vært ulikt rammet av covid-19 viruset, og har dermed forskjellig erfaring med håndtering av smitte i helsetjenestene. Statsforvalteren har på oppdrag fra Helsetilsynet fulgt opp smittevern i sykehjem og heldøgns omsorgsboliger.

 

Publisert 12.02.2021

Vi har derfor avholdt 8 erfaringsutvekslingsmøter med kommunene i Innlandet. Målgruppen var institusjonsledere, sykehjemsleger, kommuneoverleger, fagsykepleier og andre som har praktisk ansvar for helsetjenesten på institusjon og hjemmetjeneste. 43 av 46 kommuner stilte med deltakere.

I møteserien kom det frem gode og nyttige smittevernfaglige tiltak for å forebygge eller redusere faren for å få smitte inn i tjenesten, samt tiltak for å begrense smitteutbredelsen om viruset skulle gjøre sin ankomst. Erfaringene fra de 8 møtene er samlet i et notat som en ide-bank med tips og råd om smitteverntiltak før, under og etter smitteutbrudd. Statsforvalteren har linket tema opp mot vedlegg for å gjøre det enkelt å lese seg opp.

Felles oppfordring fra alle møtene er å gjennomføre øvelser, - dette gjør ansatte tryggere i stuasjonen når den oppstår.