Utvidet tidsintervall mellom første og andre vaksinedose slik at flere blir raskere vaksinert

Sprøyte settes i arm
Sprøyte settes i arm Foto: Pixabay.

Intervallet mellom første og andre dose av mRNA-vaksiner (Pfizer-BioNTech og Moderna) økes til inntil 12 uker for alle aldersgrupper under 65 år etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet. Dette gjelder kun personer uten underliggende sykdommer.

Publisert 03.05.2021

Personer i alderen 18 til 44 år vil ifølge foreløpige estimater fra FHI kunne få tilbud om vaksine opptil fem uker tidligere enn forventet i det nøkterne vaksineringsscenarioet.

Nyere data på immunrespons etter vaksinasjon med mRNA-vaksine og etter gjennomgått covid-19 sykdom antyder lang varighet av antistoffer mot S-proteinet fra SARS-CoV-2, og at forskjellen i antistoffnivå fra 6 til 12 uker etter vaksinasjon kun er minimal. Andre land har også valgt en strategi med økt intervall mellom første og andre dose.

Ikrafttredelse

Endringen trer i kraft fra mandag 3. mai og vil ikke ha tilbakevirkende kraft for de som allerede er vaksinert med første vaksinedose. Det blir derfor ingen endring i vaksinasjonstidspunkt for de som har fått booket vaksinasjonstime etter første dose.

Det at intervallet mellom dosene økes betyr ikke at vaksinerte kan droppe andre dose. Man er først fullvaksinert når man har fått andre vaksinedose.