Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Kommunene i Innlandet er klare til å vaksinere ¼ av innbyggerne sine

Foto: Pixabay.

Flesteparten av kommunene i Innlandet har meldt at de er klare til å gjennomføre vaksinering av en fjerdedel av sine innbyggere. Leveranse av AstraZeneca vaksinen kan komme allerede i første halvdel av februar.

Publisert 21.01.2021

Det er gjort en kartlegging om hvor mange vaksinedoser kommuner kan klare per uke for AstraZeneca-vaksinen og om kommunene har kapasitet til å vaksinere ¼ av sin egen befolkning på 2 uker. Kommunene er også spurt om de kan motta mindre leveranser av BioNTech-vaksine samtidig.

Når det snakkes om ¼ av innbyggere i en kommune, vil det si ¼ av de anbefalte gruppene som er de over 45 og unge over 18 år som har underliggende sykdommer. Se prioriteringsrekkefølge lenger ned i artikkelen.

Statsforvalteren har bidratt i kartleggingen i kommunene fordi vi samordner tilbakemeldingene fra kommunene gjennom vår vaksinekoordinator. Kartleggingen viser at flesteparten av kommunene i Innlandet har kapasitet og er klare til å gjennomføre dette. Noen kommuner har meldt at det kan være en utfordring å svare entydig på henvendelsen, på grunn av at det kan være tilfelle at noen innbyggere takker nei.

Folkehelseinstituttet jobber nå med å få frem og publisere ytterligere informasjon om AstraZeneca-vaksinen slik at befolkningen kan ta et informert valg ved vaksinasjon.

Kommunenes håndtering

Kommunene vil organisere vaksinasjonen noe ulikt. Noen kommuner har vaksinasjon i idrettshaller og noen på fastlegekontor. Det er en ambisjon om å få vaksinert den voksne del av befolkningen i løpet av juni 2021. Målet er å få så mange som mulig til å ta vaksinen.

Lurer du på hvordan din kommune organiserer vaksineringen, gå inn på din kommunes hjemmeside.

AstraZeneca vaksinen

Det kommer store leveranser av denne vaksinen, så mye som 1,2 millioner doser nasjonalt. Den krever bare vanlig kjøleskap-temperatur, 2-8 °C i minst 6 måneder. Det skal også settes to doser av denne vaksinen, men intervallet er noe lenger enn for de to andre vaksinene vi nå har 28 dager.

Gruppevaksinering

Folkehelseinstituttet velger å kalle vaksineringen som skal skje når for gruppevaksinasjon og ikke massevaksinasjon, for det er en vaksinering av grupper. Prioriteringsrekkefølgen per nå er:

 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
 3. Alder 75-84 år
 4. Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen under)
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen under)
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år

Utvalgte grupper av helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten prioriteres sammen med beboere i sykehjem og personer 85 år og eldre. Kunnskap om den enkelte godkjente vaksines sikkerhet og effekt samt status for smittesituasjonen i landet, vil avgjøre en eventuell utvidelse av denne anbefalingen for helsepersonell.

Andre vaksiner

Per nå er det to coronavaksiner i Norge. Det er vaksinen fra BioNtech-Pfizer (Comirnaty) og Moderna, disse vaksinene er samme type vaskine (mRNA -vaksine). Kommunene i Innlandet har som dere vet fått leveranser av vaksinen fra Biontech-pfizer. Det har vært få leveranser av modernavaksinen til landet som har gjort at Oslo området har fått den.

Når det gjelder vaksinen fra BioNtech-Pfizer er det planlagt at kommuner i Innlandet skal få levering av denne vaksinen også fremover. Det er fra denne uken en midlertidig reduksjon i vaksineleveransene fra pfizer og en periode fremover. Reduksjonen skyldes en omlegging av produksjonen hos Pfizer i forbindelse med en oppgradering av produksjonskapasiteten. FHI har tatt høyde for situasjonen med et beredskapslager, og kan dermed levere som planlagt til kommuner og helseforetak. Når det gjelder beskyttelse så inntrer full effekt i løpet av 1 uke etter dose 2.

Hvor godt vaksinen beskytter mot alvorlig sykdom og smittespredning, samt varighet av beskyttelse etter vaksinasjon, er foreløpig ikke klarlagt. Så smitteverntiltak er fortsatt viktig fremover. Undersøkelser viser per nå at coronaviruset ikke har utviklet en motstandsdyktighet mot vaksinene, heller ikke de muterte variantene av viruset, vaksinen har effekt mot den muterte varianten blant annet fra Storbritannia.

Derfor bør alle vaksinere seg

Folkehelseinstituttet anbefaler fem mål (rangert etter prioritering) for koronavaksinasjon:    

 1. Redusere risiko for død   
 2. Redusere risiko for alvorlig sykdom   
 3. Opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur   
 4. Beskytte sysselsettingen og økonomien   
 5. Gjenåpne samfunnet  

 

Kontaktpersoner