FHI anbefaler større fleksibilitet i sommervaksineringen

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at kommunene kan være mer fleksible i prioriteringen av grupper etter at alle med medisinske risikofaktorer har fått tilbud om koronavaksinasjon. Samtidig er det viktig med forutsigbarhet for kommunene og de som tilbys vaksinasjon.

Publisert 26.05.2021

Folkehelseinstituttet anbefaler ordninger som kan gjøre det enklere for innbyggerne å planlegge vaksinasjon og gi større forutsigbarhet.

I brevet trekker FHI også frem at det kan være fordelaktig for kommuner å samarbeide gjennom sommeren for å lette vaksinering gjennom ferieavviklingen.