Nå kan du få etterregistrert koronavaksiner tatt utenfor Norge

Koronasertifikat
Koronasertifikat Foto: Pixabay.

Nå er det mulig å få etterregistrert EMA-godkjente vaksiner, uavhengig av hvor i verden vaksinene er satt. Slik kan du få informasjonen inn i det norske koronasertifikatet.

Publisert 16.06.2021

Etter at første versjon av koronasertifikatet ble tilgjengelig forrige uke, har flere meldt om behovet for å få etterregistrert koronavaksiner de har tatt i utlandet. Dette vil nå bli mulig.

Gjelder vaksiner som er godkjent av EMA

Personer med norsk fødselsnummer eller d-nummer kan nå oppsøke enten fastlege, kommunehelsetjenesten eller privat helsetjeneste for å dokumentere vaksinasjon, og få registrert denne i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Du trenger enten informasjon fra koronasertifikat utstedt i EU- eller EØS-området, eller annen troverdig, vaksinasjonsdokumentasjon. Dette er uavhengig av hvor i verden disse vaksinene er satt.

Etterregistrering vil kun gjelde vaksiner som er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA.

Dokumentasjonen må minst inneholde alle variabler som er obligatoriske i innmeldingen til SYSVAK: Identifikasjonsnummer, vaksinasjonsdato og vaksine. Dokumentasjonen bør også inneholde batchnummer, vaksinatør og signatur eller stempel.