Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Kan nektes sykepenger ved selvpåført karantene

Innlandet har en lang grense mot Sverige, og flere har benyttet kort reiseavstand til rimelig svenskehandel, selv om det har vært klare reiseråd fra myndighetene og ileggelse av karantene ved hjemkomst.

Publisert 20.04.2020

Den 17. april fastsatte arbeids- og sosialdepartementet ny forskrift slik at personer som bryter myndighetenes reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst, kan nektes sykepenger.

«Alle må bidra til dugnaden. Dette er et tydelig signal til dem som spekulerer i dette: De kan ikke forvente å sitte hjemme med full lønn på statens regning når de med viten og vilje har brutt reiseråd» sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

 

Du kan abonnere på koronanyheter fra Fylkesmannen i Innlandet! Gå til https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.