Fortsatt mangler på smittevernutstyr

Det har vært vanskelig å skaffe smittevernutstyr gjennom kommunens ordinære kanaler. Slik vil det fortsatt være ei tid framover. Kommunene oppfordres likevel til å skaffe så mye utstyr som mulig gjennom eget innkjøp.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.05.2020

Det er først og fremst gjennom egne innkjøp kommunene skal skaffe slikt utstyr. Leveranser via Sykehusinnkjøp og Helse Sør-Øst (HSØ) er kun et supplement til egne innkjøp. Enkelte kommuner har klart å skaffe til veie noe utstyr på egen hånd, og da i langt større kvanta enn det som kan forventes gjennom sentrale leveranser. Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å fortsette arbeidet med å skaffe utstyr gjennom andre kanaler enn Sykehusinnkjøp.

Arbeidet kan gjerne skje i samarbeid med andre kommuner. Kommuner som har funnet leverandører som kan skaffe utstyr, oppfordres til å dele dette med andre kommuner. På denne måten kan innkjøpene effektiviseres, og en kan kjøpe større kvanta enn det hver enkelt kommune kan på egen hånd.

Slik er den gjeldende rutinen for anskaffelse av smittevernutstyr:

  1. Egne innkjøp (Fylkesmannen legger til grunn at kommunene ikke er bundet av innkjøpsavtaler med enkeltaktører i dagens situasjon)
  2. Leveranser fra HSØ (kun supplement til egne innkjøp, HSØ vil ikke klare å levere nok til å dekke behovet)
  3. Kommunene bes om å hjelpe hverandre med utstyr dersom noen går tomme. Det forutsettes at det kan tas betalt for utstyr kommunene har kjøpt selv
  4. Bistand fra Fylkesmannen. Vi kan sette kommuner i kontakt med andre kommuner i Innlandet som har ønsket utstyr på lager.
  5. Nødleveranse fra beredskapslager. Dersom det ikke er mulig å skaffe utstyr til veie i Innlandet, kan Fylkesmannen sende en forespørsel om uttak fra beredskapslageret. Denne forespørselen sendes Helsedirektoratet som eventuelt gir HSØ beskjed om uttak fra beredskapslageret.

Helsedirektoratet vil sammen med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) vurdere behovet for testing av utstyr opp mot kapasiteten hos FFI. De vil komme tilbake med hvordan dette eventuelt skal gjennomføres.

Fylkesmannen har en egen side med relevant informasjon om smittevernutstyr, alt fra riktig bruk og prioriteringer til rapportering og fordeling: https://www.fylkesmannen.no/smittevernutstyr.

 

Du kan abonnere på koronanyheter fra Fylkesmannen i Innlandet! Gå til https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.