Endringer i forskrift om karantene etter reise

Personer som er i karantene etter reise, må nå ikke automatisk i isolasjon hvis de får symptomer. Nå blir de på samme måte som andre, anbefalt å holde seg isolert hjemme til ett døgn etter at symptomene forsvant.

Publisert 23.03.2020

Forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge er det fastsatt en karantene for innreisende til Norge på 14 dager. Der var det tidligere også fastsatt at enhver med luftveissymptomer i denne perioden, skulle settes i isolasjon til 7 dager etter siste symptom. Dette endres nå slik at de på samme måte som andre, anbefales å holde seg isolert hjemme til ett døgn etter at symptomene forsvant.

Folkehelseinstituttet har meldt fra om at denne bestemmelsen slo uheldig ut. I løpet av en 14 dagers periode er det mange som vil kjenne et eller annet luftveissymptom, både voksne og barn. Av de som testes på mistanke om  covid-19 i dag, er det bare cirka 5 prosent som får positivt svar. Sannsynligheten for at luftveisinfeksjoner i denne gruppa representerer covid-19, er derfor liten.  Det er følgelig  urimelig å ilegge like strenge krav til isolasjon som ved påvist covid-19. Utfra en risikovurdering er det riktigere å sidestille denne gruppa med andre personer med luftveissymptomer som kan være covid-19, men der personene ikke testes.

 

Nå kan du abonnere på koronanyheter fra Fylkesmannen i Innlandet! Gå til https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.