Utsatt frist for søknad til tilskudd læringsnettverk 2022

Etter dialog med flere barnevernledere i Innlandet har vi kommet frem til at søknadsfristen for tilskudd til læringsnettverk 2022 utsettes til 01.09.2021.

Publisert 20.07.2021

Fordi vi ønsker å gi kommunene i Innlandet, ved barneverntjenestene, mulighet for å danne gode og viktige læringsnettverk nå rett før reformen, har vi besluttet å utsette søknadsfristen.

 

Ny frist for å søke midler til prosjekter i læringsnettverk er derfor satt til 1. september 2021.

 

Minner om noen viktige utgangspunkt for søknaden:

  • Lokale behov- Hvilke tiltak/kompetanse har kommunen behov for å utvikle i møte med reformen?
  • Samarbeid- Hvilke andre kommuner og andre tjenester i kommunen blir det viktig å samarbeide med?
  • Styring- Hvordan skal nettverket forankres og styres for å sikre progresjon?
  • Kompetanse- Hvilket kompetansemiljø bør nettverket knytte seg til?

 

For spørsmål eller behov for drøfting av søknad, se kontaktpersoner