Institusjonstilsyn

Statsforvalteren skal følge med på at barn og unge som bor på institusjon får omsorg og behandling, at de behandles hensynsfullt og med respekt, blir sett og hørt og ikke utsettes for ulovlig tvang.

Dagens regelverk skal sikre at barn og unge som lever i barneverninstitusjoner i størst mulig grad får muligheten til å leve slik andre barn og unge på samme alder gjør. Statsforvalteren fører tilsyn for kontrollere at barneverninstitusjonene jobber etter regelverket.  

I Innlandet er det for tiden ti barneverninstitusjoner, ett omsorgssenter for mindreårige asylsøkere og et senter for foreldre og barn. Disse har nærmere 50 underliggende avdelinger. Institusjonene har ulike grupper barn plassert, inndelt etter hva som er formålet med plasseringen. Det er hovedsakelig ungdom som får plass i institusjon fordi de har vært i en farlig situasjon og må plasseres akutt, fordi de ikke få god nok omsorg hjemme eller fordi de trenger behandling for rus- eller atferdsvansker.

Innlandet har følgende institusjoner: Fagertun, Familiehjelp, Fossum kollektivet, Hedmark ungdoms- og familiesenter, Innlandet barnevernsenter, Kirkenær omsorg- og familesenter, Olivia Bohab, Olivia Solhaugen, Rena ungdoms- og familiesenter, Seljelia barne- og familiesenter og Stendi.

Barnevernloven og forskrift om tilsyn med barneverninstitusjoner gir Statsforvalteren i oppdrag å føre tilsyn med hver institusjonsavdeling 2-4 ganger i året. Ungdommene/beboerne som er plassert på institusjon har rett til å snakke med Statsforvalteren alene. Tilsynsførerne fra Statsforvalteren reiser derfor ut og besøker avdelingene. Vi går på befaring, snakker med beboerne og de ansatte, undersøker dokumenter og vurderer om institusjonene overholder loven. I etterkant av hvert tilsyn skrives det en tilsynsrapport som inneholder en beskrivelse av hvilke forhold som ble undersøkt, hva som ble avdekket og hvilke vurderinger og konklusjoner Statsforvalteren kom frem til. Dersom det avdekkes lovbrudd i institusjonen følger Statsforvalteren med på at institusjonen sørger for å rette forholdne og forbedre kvaliteten. Vi gir også løpende veiledning til institusjonene, og holder fagsamlinger for ledelsen av institusjonene årlig.

Informasjon til deg som bor på barneverninstitusjon

Vi har laget en egen informasjonsside for beboere på barnevernsinstitusjon. Den finner du her: statsforvalteren.no/sifra

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 16.01.2023

Tilsyn med barneverninstitusjoner 2021 – Årsrapport og oppsummeringsrapport fra fellestilsyn

Enhet for barnevern og familie gjennomførte 87 tilsyn med i alt 10 barneverninstitusjoner i 2021. Høsten 2021 hadde vi felles tema  for alle tilsyn- oppfølging av beboernes psykiske helse. For å lese årsrapporten  og  rapporten som oppsummerer fellestilsynet med oppfølging av beboernes psykiske helse, klikk på lenkene i boksen til høyre.


Dine rettigheter på institusjon og omsorgssenter