Tilsyn med barneverninstitusjoner 2021 – Årsrapport og oppsummeringsrapport fra fellestilsyn

Dokumenter
Pixabay

Enhet for barnevern og familie gjennomførte 87 tilsyn med i alt 10 barneverninstitusjoner i 2021. Høsten 2021 hadde vi felles tema  for alle tilsyn- oppfølging av beboernes psykiske helse. For å lese årsrapporten  og  rapporten som oppsummerer fellestilsynet med oppfølging av beboernes psykiske helse, klikk på lenkene i boksen til høyre.

Publisert 16.01.2023