Avfall og gjenvinning

Oppdatert 21.02.2023

Avfall og gjenvinning omfatter innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og annen håndtering av avfall. Dette kan føre til utslipp av klimagasser, tungmetaller og andre miljøgifter.

Farlig avfall

Farlig avfall kan ikke håndteres sammen med vanlig avfall. Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier som kan føre til alvorlig forurensning og skade mennesker og dyr. Virksomheter som produserer farlig avfall, har plikt til å levere dette til godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklareres elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Statsforvalteren kan gi tillatelse

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for de fleste avfallsanlegg og kan gi tillatelse til virksomhet som medfører forurensning. Dette omfatter anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvraksplasser, deponier, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Statsforvalteren gir slike tillatelser, må virksomheten i noen tilfeller sette i gang spesifikke tiltak for å minske ulempen for andre. Statsforvalteren skal også hente inn avfallsplaner fra havner og drive tilsyn med dem.

Statsforvalteren kontrollerer avfallsanleggene for å sikre at kravene i tillatelsene blir overholdt. Det er forurensningsloven, avfallsforskriftene, internkontrollforskriften og tillatelsene som er gitt, som ligger til grunn for kontrollene.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 09.08.2022

Råd om håndtering av store døde dyr og døde hester

Statsforvalteren mottar hvert år henvendelser fra dyreeiere som ønsker tillatelse til nedgraving av store dyr og særlig fritidshester. Det er behov for å gi råd til dyreeiere om hvordan store døde dyr bør håndteres.


Publisert 07.07.2022

Vedtak - forlenget drift - avfallsanlegg på Nyhavna, Trondheim

Gyldigheten på Norsk Gjenvinning Metall AS sin tillatelse til drift av avfallsanlegg på Nyhavna i Trondheim er forlenget til 31. desember 2025.


Publisert 29.10.2021

Vedtak - endret tillatelse - Kjerringvåg sorteringsanlegg - Hitra

Statsforvalteren har endret tillatelsen til Ragn-Sells AS for Kjerrringvåg sorteringsanlegg på Hitra. 


Publisert 13.07.2021

Vedtak - forenklet tillatelse - Tulluan - Søbstad AS

Søbstad AS har fått en forenklet tillatelse etter forurensningsloven til deponering og sluttføring av deponi for rene masser på Tulluan. 


Publisert 12.07.2021

Vedtak - endret tillatelse - Asp pukkverk - Odd Einar Kne AS

Odd Einar Kne AS har fått midlertidig tillatelse etter forurensningsloven til mottak og mellomlagring av forurensede masser til 31. desember 2022.


Publisert 21.12.2020

Vedtak - forlenget drift - Nyhavna - Norsk Gjenvinning Metall AS

Gyldigheten på Norsk Gjenvinning Metall AS sin tillatelse til drift av avfallsanlegg, på Nyhavna i Trondheim kommune, er forlenget til 31. mars 2021.


Publisert 15.10.2020

Vedtak - endring av tillatelse - Bil1Din AS - satellittmottak - Steinkjer

Bil1Din AS har flyttet sitt satellittmottak for kasserte kjøretøy på Steinkjer


Publisert 07.07.2020

Vedtak - endring av tillatelse - Tiller snødeponi - Trondheim kommune

Tiller snødeponi har søkt om endring av prøvetakingsprogram for utslipp av vann fra smelting av snø. Tiller - Trondheim kommune.


Publisert 06.07.2020

Kunngjøring - endring av tillatelse - Stena Recycling AS avd Orkanger

Stena Recycling AS avd Orkanger har fått oppdatert vilkårene for drift av sitt anlegg i Vigorvegen på Grønøra Vest Industriområde


Publisert 11.06.2020

Vedtak - ny ansvarlig enhet - mellomlagring av inerte masser - Bynesvegen 34 B - Trondheim

Veidekke Industri AS har overtatt tillatelsen til mellomlagring av inerte masser i Bynesvegen 34B i Trondheim kommune.