Velferdsteknologi - Trøndelagsløftet

Trøndelagsløftet har som mål at alle kommunene i Trøndelag skal jobbe sammen for å nå helsedirektoratets mål om at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i helse- og omsorgstjenestene.

Publisert 18.11.2019

Prosjektet har vært finansiert av Statsforvalteren i Trøndelag. Prosjektgruppa har hatt deltakere som representerer flere kommuner og kommunesamarbeid i Trøndelag, NAV hjelpemiddelsentral, USHT og Statsforvalteren i Trøndelag. Fra 2023 har KS fått ansvaret for kommunenettverket for velferdsteknologi. Du kan lese mer om kommunenettverket for velferdsteknologi og digitale hjemmeoppfølging på KS sine nettsider

I Trøndelagsløftet har det siden 2018 hatt fokus på å skape et levedyktig nettverk innenfor velferdsteknologi. Det er opprettet en teamsgruppe hvor det nå er over 400 deltakere fra kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal, NAV hjelpemiddelsentral, brukerorganisasjoner, Pensjonistforbundet, Statsforvalteren i Trøndelag mm. Teamsgruppen inneholder flere kanaler med ulike tema eksempelvis digitalt tilsyn, helhetlig tjenestemodell, lovverk, personvern og informasjonssikkerhet. Her er det fullt mulig for kommunene å stille spørsmål og få svar. Det har vært jobbet kontinuerlig med å gi kommunene påfyll. Det kan aktiviteter som:

  • Informasjon om nye veiledere/anbefalinger inne velferdsteknologi
  • Kompetanse om enkeltteknologier
  • Kunnskap om endringsledelse
  • Knytte kommuner sammen for mulig samarbeid
  • Kunnskap om arbeidsprosesser, flytskjemaer og maler
  • Hvordan samarbeide med eksterne samarbeidsaktører om velferdsteknologiske løsninger
  • Erfaringsutveksling mellom kommuner

Mer informasjon om aktiviteter finnes på Trøndelagsløftets teamsside eller send e-post til trondelagsloftet@varnesregionen.no. Det blir gjort opptak av alle webinarer og de finner du på teamssiden. Det er også mulig å følge prosjektet på Facebook.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 03.02.2023

Digitalt visningsrom

Målet med digitalt visningsrom er at innbyggerne selv i større grad skal bli kjent med hvilke tekniske løsninger de kan kjøpe selv, og hva kommunen og NAV hjelpemiddelsentral kan tilby.


Publisert 31.01.2023

Konferanse: Velferdsteknologi og fremtidens helsetjenester

Konferansen om velferdsteknologi og fremtidens helsetjenester ble arrangert av Trøndelagsløftet som i prosjektperioden har vært finansiert av Statsforvalteren i Trøndelag.

Det ble tatt opp aktuelle tema som styringsdata, digital hjemmeoppfølging, teknologiske løsninger og mulighetene innen velferdsteknologi. 


Publisert 04.03.2022

Veileder for lovtolkning

Trøndelagsløftet har i samarbeid med Statsforvalteren i Trøndelag laget en veileder for lovtolkning for ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste.


Publisert 01.04.2020

Invitasjon til deltagelse felles anskaffelse av medisindispenserløsninger

Helsedirektoratet, ved det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, gir mulighet for delta i en felles anskaffelse av elektroniske medisindispensere. Elektroniske medisindispensere kan bidra til å hindre smitte, i tillegg til at helsepersonell kan jobbe mer effektivt under koronautbruddet.


Publisert 19.03.2020

Videobesøk ved sykehjem og omsorgsboliger

Sykehjem og omsorgsboliger har som vi vet besøksforbud i forbindelse med koronaviruset. Overhalla kommune har imidlertid lagt til rette for at pasienter og pårørende kan møtes gjennom videokommunikasjon


Publisert 14.01.2020

Webinar Lanseringsseminar for kvikk-guide til bruk av velferdsteknologi.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram og Normen inviterer til
lanseringsseminar for kvikk-guide til behandling av helse- og personopplysninger ved bruk av velferdsteknologi den 21.januar kl. 13.00 - 14.30


Publisert 09.12.2019

Kvikk- guide til velferdsteknologi

Det er utarbeidet en guide som tar for seg problemstillinger og temaer innenfor
bruk av velferdsteknologi ved ytelse av helse- og omsorgstjenester,spesielt med tanke på behandling av helse og personopplysninger.