Informasjon om tilskotsordningane blir lagt ut her forløpande. 

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
07. okt Tilskot til kommunalt rusarbeid- søk restmidler Personar med rusmiddelrelaterte problemar og deiras pårørande
16. jan Tilskot til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset Næringsdrivande fastlegar
Søknadsfrist Tittel
07. okt Tilskot til kommunalt rusarbeid- søk restmidler
16. jan Tilskot til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset