Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Skjema for dykkarar

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 19.11.2012
Skjema

Eigenerklæring (norsk/engelsk)
Skal bli arkivert i pasientjournalen

Legeundersøking (norsk/engelsk)
Skal bli arkivert i pasientjournalen

Helseerklæring (norsk/engelsk)
Personen beheld originalen, kopi i pasientjournal

Udyktighetserklæring (norsk/engelsk)
Personen beheld originalen, kopi i pasientjournal