Klagesak: Utbygger må fjerne sperringer og sette i stand veien ved «hotellhullet» i Tanke Svilands gate i Stavanger

Til høyre ser du det mye omtalte "hotellhullet" i Tanke Svilands gate i Stavanger.
Til høyre ser du det mye omtalte "hotellhullet" i Tanke Svilands gate i Stavanger. Foto: Erik Thomsen / Statsforvalteren i Rogaland.

Utbygger vant ikke fram med klage og må sette i stand veien og fjerne sperringer ved «hotellhullet» i Tanke Svilands gate.   

Publisert 23.09.2021

Statsforvalteren stadfester Stavanger kommunes pålegg til utbygger om å tilbakeføre området med offentlig veg og fortau, som i 2013 ble fjernet i forbindelse med utgraving av byggegropen i det mye omtalte «hotellhullet» i Tanke Svilands gate. Utbygger får frist til 15.4.2022 med å gjennomføre pålegget.

Utbygger klaget på Stavanger kommunes vedtak

Kommunens vedtak ble påklaget av utbygger, som mener at vedtaket mangler nødvendig lovhjemmel, og at det vil være uforholdsmessig dyrt for utbygger å gjennomføre pålegget. I klagen påpeker utbygger at områdene skal tilbakeføres i forbindelse med planlagt utbygging på eiendommen.

Kommunen har hjemmel i lovverket

Pålegget fra kommunen har nødvendig hjemmel i plan- og bygningsloven. Det er i vedtaket lagt vekt på at kommunens tidligere tillatelse til utbygging på eiendommen er bortfalt, og at det er nødvendig å tilbakeføre veg og fortau for å ivareta trafikksikkerheten langs byggegropen.

Statsforvalteren er enig med klager i at en tilbakeføring kan bli kostbart, uten at dette ble tillagt avgjørende vekt i klagevedtaket. Statsforvalteren har i denne sammenhengen lagt vekt på at utbygger er en profesjonell aktør.