Styving av ask i Målandsdalen naturreservat

Styva ask i Målandsdalen
Styva ask i Målandsdalen Foto: Einar Heegard / Statsforvaltaren i Rogaland.

Styving av tre er ein gamal tradisjon vidt utbrett i Noreg, for å utnytte dei fôrresursane tilgjengelege på gardane. Styving er prosessen å sage av greinar på krona og ved gjentekne styvingar får me den velkjente klubbeforma på greiner og stammen for desse trea.

Publisert 22.04.2021

Målandsdalen naturreservat i Hjelmeland kommune er kjent for sine mange styva asketre.

I samarbeid med forpaktar og grunneigar har Statsforvaltaren i Rogaland byrja å styva trea om att i Målandsdalen naturreservat. I førstninga har me teke 28 tre for å sjå korleis trea responderer. Etter kvart vil me rullere styvingane slik at me når over dei 280 registrerte styva asketrea som finst innafor verneområdet.

Dette blir eit ledd i å ta vare på Målandsdalen naturreservat som eit levande kulturminne, og samstundes ta vare på mange truga lav- og moseartane som trivst på desse styva trea.

Kontaktpersonar