Tillatelse til felling av skadegjørende ulv i Lund kommune

Fylkesmannen i Rogaland gir skadefellingstillatelse på én -1- ulv i Lund kommune i Rogaland. Tillatelsen gjelder fra torsdag 8. oktober kl. 12.00 til torsdag 21. oktober kl. 12.00 i 2020.

Publisert 09.10.2020

Vi ble 07.10.2020 orientert av Statens naturoppsyn (SNO) om funn av to lam dokumentert drept av ulv i Lund kommune.

Med bakgrunn i dette, er det etter naturmangfoldloven og rovviltforskriften etter en samlet vurdering, gitt tillatelse til felling av ulven.

Se vilkår i tillatelsen i dokumentlenka.