Klimasmarte løsninger i jordbruket- samla informasjon til deg som bonde

Statsforvalteren i Vestland har utarbeidet en egen nettside kalt «Bondeboka». Bondeboka gir bonden en oversikt over regelverk, lovverk og ordninger bonden bør kjenne til. Her finner du også en oversikt over klimasmarte løsninger i landbruket.

Publisert 11.05.2021

Klimasmart løsninger

Nettsiden er relevant for de fleste fylkene i landet, men noen av temaene er spesialtilpasset for Vestland fylke. Nettsiden gir en god oversikt over det sentrale temaet, slik at du finner raskt frem til det du ønsker å vite mer om. Under klimasmarte løsninger finner du både informasjon om tilskudd til klimatiltak, biogass, bioenergi, solenergi, bygg i tre og klimateknologi.

Støtte til klimarådgivning

Fra og med søknadsomgangen 2021 kan du søke om tilskudd til klimarådgivning via RMP. Mer informasjon kommer etter jordbruksforhandlingene.