Utregning av karbonlagring i bygg

Her er verktøy for å beregne karbonlagring i kommunens bygningsmasse, og utslippsrammer for enkeltbygg.

Publisert 14.09.2021

Det finnes mange verktøy for å bergene klimaeffekten av ulike tiltak. Her er to verktøy for beregning av klimagassavtrykk i bygg. 

Trebasert karbonlagring i bygningsmasse på kommune- og fylkesnivå

Miljødirektoratet har en modellen som er laget for å vise endringer i karbonlagring ved endringer i hele bygningsmassen i kommunen, fylket eller større bygningsmasser. Verktøyet består av to deler:

  1. Oversikt over årlig endring i karbonlager i tre i eksisterende bygningsmasse i norske kommuner og fylker for årene 2010-2019
  2. En kalkulator som gjør det mulig å beregne endring i karbonlager i treprodukter i hele eller deler av planlagt bygningsmasse i en kommune eller et fylke. Antall bygninger, bo-/bruksareal og bygningsmaterialer kan velges.

Verktøyet er en testversjon og er under utvikling, testversjonen er foreløpigment delt for å få tilbakemelding på funksjonalitet og innhold. Verktøyet egner seg ikke for enkeltbygg. Du finner verktøyet ved å følge denne linken. 

Verktøy for klimagassberegninger for enkeltbygg

Direktorat for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har laget et verktøy som beregner klimaeffekten av tiltak i enkeltbygg. Malen er i henhold til Norsk standard or klimagassberegning av bygninger. Ved å fylle inn informasjon fra ditt byggeprosjekt finner du forslag til utslippsrammer for materialer i byggeprosjektet. Du finner verktøyet ved å følge denne linken.

 

Webinar «Alle gode ting er bygg i tre – et skoleeksempel» 23. september

Den 23. september blir det digital samling om klimavennlige valg i byggeprosesser og bruk av tre som klimavennlig byggemateriale.

Sintef forteller om klimaeffekten av å bygge nytt kontra å oppgradere ekstisterende byggningsmasse. 

Vi får et praktisk eksempel på bygg i tre i Rogaland når den nye KF-skolen på Tjensvoll blir presentert.  

Følg linken for mer informasjon og påmelding.