Utfylling i sjø for industriområde Storasundvegen 91

Marine Aluminium Industrier AS i Karmøy har fått tillatelse til utfylling i sjø for etablereing av ett større industriområde på eiendommene 143/17 og 143/23 Gunnarshaug.

Publisert 21.06.2021

Se tillatelsen med vilkår i dokumentlenka.