Tillatelse til steinlegging på sjøbunn utenfor Nordmarka næringsområde

Tau Autonomy Center AS er etter søknad gitt en forenklet tillatelse til steinlegging av sjøbunn utenfor Nordmarka næringsområde i Strand kommune.

Publisert 06.04.2021

Formålet med steinleggingen er å sikre jevnt og trykkfast underlag for undervannsrammer og utstyr for testing av autonome undervannsfarkoster (AUV-er).

Se tillatelse med vilkår i dokumentlenkene.

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker. En eventuell, begrunnet klage stilles til Miljødirektoratet, og sendes Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59, 4001 Stavanger eller sfropost@statsforvalteren.no.