Løyve til Vågan Båtforening til arbeid i sjø

Det er gitt løyve etter forureiningslova til utfylling av reine sprengsteinmassar i sjø. Løyve gjeld utfylling ved eigedomen 82/4 i Sokndal.

Publisert 09.12.2020

Sjå løyve med vilkår i dokumentlenka.