Løyve til utslepp av jernmalm og olivinsand i Ålfjorden

Fylkesmannen i Rogaland har gitt Aker Solutions AS løyve til utslepp av jernmalm og olivinsand i samband med arbeid med Hywind Tampen prosjketet ved Dommersnes i Ålfjorden.

 

Publisert 09.12.2020

Sjå løyve med vilkår i dokumentlenka.